اسکنر هوايی و فلزیاب OKM

اسکنر هوايی يا رادار پرنده OKM

براي اسکن کل منطقه . اين اسکنر هوایی با پرواز بر منطقه مورد نظر ميتواند تا ۴۵ متر در زمين نفوذ کرده و هر نوع فلز، دفينه يا اتاقک را تشخيص بدهد. بستگي به شرايط خاک و اندازه و نوع هدف متفاوت است و کم يا زياد ميشود.

ادامه مطلب …